RABLE’s bijdrage aan SDG’s (Duurzame ontwikkelingsdoelen)


In 2015 zijn er door de Verenigde Naties zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen, ofwel Sustainable Development Goals (SDG’s), opgesteld met de ambitie om een einde te maken aan armoede, de planeet te beschermen, en te zorgen dat alle mensen in vrede en voorspoed kunnen leven tegen 2030. Wereldwijd worden bedrijven uitgedaagd om bij te dragen aan deze doelen door hun bedrijfsvoering, innovaties en technologieën. Door de alsmaar groeiende impact van klimaatverandering wordt er steeds meer focus gelegd deze uitdaging, en hoe er door bedrijven wordt geacteerd op de gestelde SDG’s. 


Het is onze missie om bedrijven hierbij te helpen, en dit doen wij door zonne-panelen toegankelijker te maken voor gebouwen die voorheen werden uitgesloten van deze duurzame oplossing. RABLE’s unieke technologie maakt het mogelijk om zonnepanelen efficiënt en zonder zware belasting te installeren op platte daken die niet geschikt zijn voor traditionele installaties. Hierdoor speelt RABLE een actieve rol in het behalen van meerdere SDG’s. In deze blog lees je meer over onze bijdrage aan SDG 9 en SDG 7. 

system-weak-roofs-systeem-zwakke-daken-zonnepanelen-zonne-panelen-installatie-installation-sunpannels-energietransitie- energie-energy-transition-nen7250-insurance-PVinstallatie-PV-solar-power-daken-montage-systemen-kosten-panels-solarpannels-innovation-innovatie

Ook duurzame energie opwekken?

RABLE's bijdrage aan SDG 9

Deze SDG richt zich op het bouwen van veerkrachtige infrastructuur, het bevorderen van inclusieve en duurzame industrialisatie, en het stimuleren van innovatie. Het doel is om een fundament te leggen waarop economische groei kan plaatsvinden, waarbij technologie en innovatie centraal staan om moderne problemen aan te pakken, zoals milieubescherming en klimaatverandering. SDG 9 erkent dat duurzame industriële ontwikkeling, wanneer gekoppeld aan innovatie en infrastructuur, de sleutel is tot economische groei en toegang tot essentiële diensten.


RABLE heeft een innovatief montagesysteem ontwikkeld dat een revolutie teweegbrengt in de manier waarop zonnepanelen op platte daken worden geïnstalleerd, met name op daken die voorheen niet geschikt leken vanwege constructieve beperkingen. Ons systeem is ontworpen om efficiënt en zelfdragend te zijn, wat inhoudt dat het geen zware ballast of ingrijpende dijkverstevigingen vereist. De kern van onze technologie is een vakwerk-design dat zowel in de lengte als in de dwarsrichting wordt toegepast, gecombineerd met een gepatenteerde spankabel die over de lengte van het montagesysteem wordt gespannen. 

Deze constructie maakt het mogelijk om grote overspanningen te realiseren, waarbij de constructie uitsluitend rust op de bestaande dakspanten. Het unieke en daardoor innovatieve van ons systeem is dat de belasting gelijkmatig wordt verdeeld over de dragende delen van het dak, wat de belasting op minder stevige onderdelen zoals dakplaten minimaliseert. 


  • Innovatie: Ons montagesysteem breekt met traditionele installatiemethoden door een nieuw ontwerp te introduceren dat veiliger, duurzamer en toegankelijker is. Deze innovatie is niet alleen gericht op verbetering van bestaande technologieën, maar ook op het mogelijk maken van zonne-energie oplossingen waar dit voorheen niet mogelijk leek.
  • Industrieel ontwerp en productie: RABLE’s systeem maakt gebruik van geavanceerde engineering-technieken en materialen die de efficiëntie en prestaties van zonne-energiesystemen verbeteren. Dit stimuleert de industrie om naar duurzamere en technologisch geavanceerde productieprocessen te evolueren.
  • Infrastructuurontwikkeling: Door ons systeem te implementeren op grote schaal kan de infrastrctuur voor duurzame energie worden uitgebreid. Dit bevordert de uitrol van groene energie-infrastructuren over de hele wereld, wat essentieel is voor duurzame ontwikkeling.


Het RABLE-systeem illustreert perfect hoe technische innovatie kan bijdragen aan duurzame industrie en infrastructuur, wat kernaspecten zijn van SDG 9. Dit soort technologische doorbraken zijn cruciaal voor het realiseren van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling wereldwijd.

Ons aandeel aan SDG 7: toegankelijke energie

SDG 7 streeft naar het verzekeren van toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen. Dit doel erkent dat energie fundamenteel is voor bijna elke grote uitdaging en kans waar de wereld vandaag de dag voor staat, waaronder het verbeteren van de levenskwaliteit van miljarden mensen, economische groei en vermindering van koolstofemissies. Betaalbare en schone energie is cruciaal voor het stimuleren van duurzame ontwikkeling en is een belangrijke factor in het beperken van de mondiale temperatuurstijging.


RABLE’s innovatieve montagesysteem speelt een directe rol in het bevorderen van SDG 7.

Door het toegankelijker maken van zonne-energie is het mogelijk gemaakt om de cruciale bron van schone energie te gebruiken. Ons systeem stelt meer locaties in staat om zonne-energie te benutten, waaronder ook die met constructieve beperkingen en hierdoor traditionele installaties niet toestaan.


RABLE elimineert de noodzaak voor zware ballast of ingrijpende constructieve aanpassingen, wat betekent dat gebouwen met zwakkere daken zonnepanelen ook voorzien kunnen worden. Dit vergroot de toegankelijkheid en dus potentie van zonne-energie aanzienlijk, vooral in stedelijke gebieden waar veel daken voorheen onbruikbaar waren voor dergelijke installaties. Door het gebruik van zonne-energie te bevorderen, helpt RABLE bij het verminderen van afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en het verlagen van koolstofemissies. Zonne-energie is een schone energiebron die direct bijdraagt aan een vermindering van de ecologische voetafdruk, passend binnen de doelstellingen van SDG 7.


Het bieden van een kostenefficiënte oplossing voor het installeren van zonnepanelen helpt bij het verlagen van de energiekosten voor bedrijven en huishoudens. Dit draagt bij aan betaalbare energie-oplossingen, waardoor duurzame energie economisch haalbaar wordt voor een breder publiek.

De technologie van RABLE is schaalbaar en kan op grote schaal worden toegepast, waardoor het potentieel voor schone-energieopwekking wordt vergroot. Dit heeft niet alleen invloed op lokale gemeenschappen, maar kan ook nationaal en internationaal worden uitgerold om een grotere impact te hebben op het gebruik van duurzame energiebronnen.


Door deze factoren draagt RABLE’s montagesysteem bij aan het realiseren van SDG 7, door het bevorderen van schone energietoegang op plaatsen die eerder beperkt waren in hun mogelijkheden om bij te dragen aan een duurzamere energietoekomst. Dit illustreert hoe bedrijfsinnovaties direct kunnen bijdragen aan globale doelstellingen die essentieel zijn voor de toekomst van onze planeet.


Meer weten over hoe RABLE zich inzet om de SDG’s te behalen? Neem contact met ons op!

Nadine Bisdom

Client Partner

system-weak-roofs-systeem-zwakke-daken-zonnepanelen-zonne-panelen-installatie-installation-sunpannels-energietransitie- energie-energy-transition-insurance-PVinstallatie-PV-solar-power-daken-montage-systemen-kosten-panels-solarpannels-innovation-innovatie
Optimale draagconstructie voor zonnepanelen op plat dak: RABLE’s innovatieve oplossing  
Het succesvol installeren van zonnepanelen op platte daken vereist meer dan alleen de juiste panelen en zonlicht. Een solide draagconstructie is van vitaal belang voor stabiliteit, veiligheid en duurzaamheid.
Zonnegilde Almere RABLE
Ontgrendel het potentieel van zwakke daken voor zonne-energie met RABLE
Het benutten van zonne-energie op platte daken is een essentiële stap naar een duurzamere toekomst. Echter, voor daken met beperkte draagkracht vormt dit een uitdaging
RABLE biedt alternatief voor zonnepanelen velden
Het benutten van zonne-energie op platte daken is een essentiële stap naar een duurzamere toekomst. Echter, voor daken met beperkte draagkracht vormt dit een uitdaging
0:00
0:00